theological-study-3b.jpg

Beth yw Athrofa Padarn Sant

Mae Athrofa Padarn Sant yn ddatblygiad eofn ac arloesol gan yr Eglwys yng Nghymru i ailwampio ffurfiant a hyfforddiant ledled Cymru.

Mae’r Eglwys yng Nghymru wedi ymrwymo i wireddu ei Gweledigaeth 2020 o fyw cenhadaeth weddnewidiol Duw o gariad at Gymru, o fewn cryfderau’r traddodiad Anglicanaidd, gan ymateb i anghenion y gymdeithas gyfoes.

I wneud hyn mae arni angen ffurfiant a hyfforddiant sydd wedi’u seilio ar genhadaeth i holl bobl Duw. Gan hynny mae wedi creu Athrofa Padarn Sant i fod yng nghanol holl ffurfiant a hyfforddiant yr Eglwys – i aelodau cynulleidfaoedd sy’n tyfu yn eu disgyblaeth, i’r rhai sy’n byw yn lleol ac a gomisiynwyd i wasanaethu, y rhai sy’n paratoi ar gyfer gweinidogaethau trwyddedig newydd megis Arloeswyr, Bugeiliaid a Gweithwyr Ieuenctid a Phlant, y rhai sy’n paratoi i gael eu hordeinio, ac ar gyfer datblygiad parhaus ei holl weinidogion. Bwriedir hefyd i’r Athrofa roi hwb newydd i ymchwil a myfyrdod ynglŷn â diwinyddiaeth a chenhadaeth Cymru, yn ogystal â bod yn rhan o waith meddwl a dysgu diwinyddol ehangach yr eglwys ar draws ffiniau enwadau a gwledydd.

Nid lle mo’r Athrofa, na choleg yn yr ystyr draddodiadol. Mae’n gymuned o ffurfiant ar gyfer cenhadaeth, sy’n gweithio mewn partneriaeth ag esgobion, esgobaethau a chymunedau eglwysi lleol. Mae’r cyfan y mae’n ei wneud wedi’i wreiddio mewn ysbrydolrwydd sy’n dyfnhau wrth inni ganiatáu i Dduw ein ffurfio’n bobl ffyddlon, gobeithiol a dewr, yn cael ein cynnal a’n hysbrydoli mewn gweddi.

Dewch i wybod mwy, gweddïwch drosom, ymunwch â ni.

a phan welodd ef y tyrfaoedd tosturiodd wrthynt am eu bod yn flinderus a diymadferth fel defaid heb fugail. Yna meddai wrth ei ddisgyblion, "Y mae'r cynhaeaf yn fawr ond y gweithwyr yn brin; deisyfwch felly ar arglwydd y cynhaeaf anfon gweithwr i'w gynhaeaf."