01-Being-a-part-of-St-Padarns.jpg

Bod yn Rhan o Athrofa Padarn Sant

Mae Athrofa Padarn Sant wedi ymrwymo i ategu a hybu twf holl bobl Duw, ac i alluogi pob Cristion i gael ei ffurfio yng Nghrist gan gyflawni eu potensial fel disgyblion a gweinidogion.

‘Ffurfiant mewn cymuned ar gyfer cenhadaeth’ sydd wrth galon Athrofa Padarn Sant, gan ddisgwyl a gweddïo dros dwf a ffyniant yr Eglwys yng Nghymru a gweddnewidiad ein cymunedau.

Mae gan yr Athrofa amryw o gyrsiau ac adnoddau (gyda chyfleoedd i ddysgu yn Gymraeg ac yn Saesneg) i’r sawl sydd am ddyfnhau ei galwedigaeth i ddilyn Crist a thyfu i'w debygrwydd . Mae’r Athrofa’n cynnig llwybrau dysgu i’r sawl sydd wedi’i ddewis i hyfforddi ar gyfer Gweinidogaeth Leyg Drwyddedig neu Weinidogaeth Ordeiniedig.

Rhagor o wybodaeth am ddod yn rhan o Athrofa Padarn Sant.