20180119-IMG_0461.jpg

Datblygiad Parhaus yn y Weinidogaeth

Adroddiad Diwrnodau Gwrando

Yn 2018 cynhaliwyd Diwrnodau Gwrando gweler linc i’r Adroddiad sy’n cyflwyno’r data a gasglwyd fel rhan o’r diwrnodau isod . Rhoddwyd gwahoddiadau i gymryd rhan yn y diwrnodau i bob aelod o’r weinidogaeth drwyddedig yn yr Eglwys yng Nghymru, ynghyd â darllenwyr trwyddedig, bugeiliaid, arloeswyr, efeyngylwyr a gweithiwyr plant / pobl ifanc. Mynychodd cyfanswm o 168 o gyfranogwyr cyfres o 25 ‘Diwrnodau Gwrando’ ar draws y Dalaith.

Mae copi caled o’r Adroddiad Ymchwil yn cael ei hanfon at glerigwyr ac aelodau o staff uwch eraill yr Eglwys yng Nghymru. Bydd linc at y ddogfen yn cael ei hanfon i bob Esgobaeth er mwyn galluogi hwy i’w ddanfon ymlaen at eu clerigwyr ac unrhyw weinidogion lleyg trwyddedig a gweithwyr eraill. Yn ogystal,  mi fyddwn yn cysylltu â’r 168 cyfranogwr wnaeth gyfrannu yn uniongyrchol at yr ymchwil, er mwyn diolch iddynt am eu hamser a’u cyfraniad.

Adroddiad Diwrnodau Gwrando

Os oes gennych unrhyw gwetsiynau ynghylch yr adroddiad cysylltwch â Parch Chris Burr:

E-bost: Christopher.burr@stpadarns.ac.uk

Ffôn: 02920 563379