CYF-upcoming-training-events-300x197.jpg

Digwyddiadau Hyfforddiant

Athrof Padarn Sant Sioe Deithiol

Ydych chi’n archwilio mewn i alwad yn yr Eglwys yng Nghymru?

Mae holl bobl Duw yn cael eu galw i chwaare rhan yn y weinidogaeth a thrwy ein Adnoddau Dysgu i dyfu a’n Cwrs Diwinyddiaeth ar gyfer Bywyd gallwn eich paratoi chi i wneud hynny.

Neu ydych chi’n chwilio llwybr mwy ffurfiol i’r weinidogaeth?

Gall fod megis Gweinidog Lleyg Trwyddedig, fel Clerigwr Di-gyflog, neu fel Clerigwr Cyflogedig. Mae yna amrywiaeth o bosibiliadau megis Offeiriad Plwyf, Arloeswr, gweithiwr plant a phobl ifanc neu weithiwr ffocws.

Mae llwybrau hyfforddiant ar gael ar gyfer pob sefyllfa personol ynghyd ag anghenion y weinidogaeth. Bydd gennych nifer o gwestiynau megis; Sut fedra i wneud hyn yn ymarferol? Bydd rhaid i fi symud tŷ? Beth os nad wyf yn berson academaidd? Pa hyfforddiant fydd ei hangen arnaf? Faint bydd yn ei gostio?

Mi fydd ein Tîm Padarn Sant yno i hateb eich cwestiynau ac i rhannu gwybodaeth. Croeso i chi ddod a rhywun gyda chi, fel ffrind, priod ayyb. Pun ai ydych yn archwilio galwad i weinidogaeth ffurfiol neu eisiau dysgu fwy am Badarn Sant, mae croeso cynnes i bawb.

16.2.19 4-6pm Gwesty’r Marine, Cricieth
16.2.19 12-2pm Swyddfa’r Esgobaeth Abergwili
7.3.19 4-6pm Athrofa Padarn Sant, Caerdydd
12.3.19 4-6pm Llyfrgell Gladstone
22.3.19 12-2pm St Paul’s Newport
30.3.19 12-2pm Canolfan Sant Francis, Y Drindod Sanctaidd Llandrindod

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â:
Manon Ceridwen James
E-bost: manon.c.james@stpadarns.ac.uk.
Ffôn 02920 563379

I archebu eich lle yn un o’r digwyddiadau e-bostiwch: info@stpadarns.ac.uk

Lawrlwytho taflen