03-Theology-for-Life.jpg

Diwinyddiaeth ar gyfer Bywyd

Diwinyddiaeth ar gyfer bywyd

Mae Diwinyddiaeth ar gyfer Bywyd yn gwrs i bobl gyffredin, yng nghanol eu bywydau prysur, cyffredin. Mae’n gwrs sy’n cael ei ddilyn er mwyn dyfnhau’ch syniadau, a’ch helpu i fyfyrio ar le Duw yn eich bywyd. Os ydych yn chwilio am rywbeth sy’n herio’ch ffordd o feddwl am Dduw, y Beibl, a’ch bywyd bob dydd, yn enwedig drwy drafod gyda phobl eraill, dyma’r cwrs i chi.

Mae Diwinyddiaeth ar gyfer Bywyd yn cael ei gynnig gan Athrofa Padarn Sant. Gall fod yn gwrs dwy flynedd, pedair blynedd neu chwe blynedd, gan ddibynnu ar eich dymuniadau chi. Drwy wneud Diwinyddiaeth ar gyfer Bywyd, cewch gyfle i ennill tystysgrif, diploma, neu hyd yn oed radd os hoffech chi. 

I gael rhagor o wybodaeth, lawrlwythwch y Daflen Wybodaeth isod. Mae’n cynnwys popeth y mae angen ichi ei wybod o ran manylion y cwrs.


Cyn ichi wneud hynny, cymerwch olwg ar sylwadau rhai o’r aelodau am y cwrs, drwy glicio ar y fideos isod.

“It’s very much rooted in everyday life”Suzie

“It’s allowed me to enter deeper into discipleship”Geraint

“A real opportunity for people to learn more”Justin

“The fellowship amongst the group is absolutely wonderful”Scilla

“We are from all different walks of life”Katie

“The different perspectives are vital”David

“Ideal for someone working full time”David

 

Eisiau gwybod mwy?

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch Diwinyddiaeth ar gyfer Bywyd, gan gynnwys yr hyn sydd dan sylw yn y cwrs, a sut i sefydlu grŵp lleol, cliciwch ar y ddogfen ar y dde.

Cysylltiadau

Mae gan bob Esgobaeth yn yr Eglwys yng Nghymru diwtor sydd yma i ateb unrhyw gwestiynau a chynnig unrhyw gymorth posibl ichi. I gael rhagor o wybodaeth, ymuno â grŵp, neu sefydlu grŵp newydd, cysylltwch ag un o’r canlynol. Os nad ydych yn siŵr i ba esgobaeth rydych chi’n perthyn, gallwch gysylltu â Lyn Davies, Gweinyddydd Rhaglenni Athrofa Padarn Sant: Lyn.Davies@stpadarns.ac.uk.

Esgobaeth Bangor
Y Parch Susan Blagden
susan.blagden@stpadarns.ac.uk

Esgobaeth Llandaf
enquiries@stpadarns.ac.uk

Esgobaeth Mynwy
Y Dr Charlie Shepherd
charlie.shepherd@stpadarns.ac.uk

Esgobaeth Llanelwy
Y Parch Ddr Richard Hainsworth
richard.hainsworth@stpadarns.ac.uk

Esgobaeth Tyddewi
Y Parch John Daniel Laurence
jd.laurence@stpadarns.ac.uk

Esgobaeth Abertawe ac Aberhonddu
Y Parch Helen Rees
helen.rees2@stpadarns.ac.uk