Mae Dysgu i Dyfu wedi’i fwriadu ar gyfer Cristnogion a hoffai ddod at ei gilydd mewn grwpiau dysgu bach lleol gyda hwylusydd i ystyried eu ffydd a dyfnhau eu bywyd o weddi a gwasanaeth. Mae wedi ei gynllunio i gefnogi plwyfi, ardaloedd gweinidogaeth a chenhadaeth yr Eglwys yng Nghymru, i ddod a phobl at ei gilydd i gyd-deithio â Christ a’i ddisgyblion, i ddarganfod ffyrdd newydd i’w wasanaethu a meddwl am fywyd a chenhadaeth ddyfodol ein heglwys.

Mae’r adnodd dwyieithog hwn yn cynyddu’n gyflym ac yn cynnwys deunyddiau sydd wedi’u hysgrifennu’n unswydd ar gyfer yr Eglwys yng Nghymru ar amryw o bynciau diwinyddol, ysgrythurol ac ymarferol, gan gynnwys cyrsiau a all gael eu defnyddio wrth hyfforddi ar gyfer gweinidogaethau comisiwn a gweithgareddau yn yr eglwys a’r gymuned.

Sut mae’n gweithio
Gall y modiwlau gael eu darparu mewn unrhyw leoliad eglwysig. Mae gwybodaeth a syniadau yn cael eu cyflwyno i bob sesiwn a gaiff ei archwilio drwy drafodaeth grŵp a phrosiect. Does dim nifer penodedig o bobl mewn grŵp a’r cyfan y mae ei angen yw rhywun i gymryd yr awenau drwy ofyn y cwestiynau sydd i’w trafod. Does dim rhaid dilyn y modiwlau mewn trefn benodedig ac maen nhw’n bendant yn ymdrin â llawer o’r meysydd y mae’r Eglwys yn eu hwynebu yn ei gweinidogaeth a’i chenhadaeth heddiw. Mae gweithio mewn grwpiau bach yn ffordd amhrisiadwy o ddysgu mwy a dod at eich gilydd i wneud gwahaniaeth yn eich Eglwys a chymuned.

Y Modiwlau
Mae Athrofa Padarn Sant yn ail-lansio Dysgu i Dyfu ym mis Ebrill 2018 gydag amrywiaeth o fodiwlau dwyieithog. Y modiwlau cyntaf sydd ar gael yw:

Sut i Archebu

I archebu, chwblhewch y ffurflen archebu isod ac mi wnawn ni yrru gwybodaeth am sut i dalu. Cost pob llyfr yw £10 gan gynnwys cludiant. (Mae rhaid derbyn taliad cyn gallu ei ddanfon) Os ydych angen anfoneb, gallwch gynnwys hyn yn y ffurflen archebu

Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn neu hoffech chi ragor o wybodaeth gallwch e-bostio info@stpadarns.ac.uk

Enw *
Enw
Cyfeiriad Anfoneb *
Cyfeiriad Anfoneb