04-Pathways-for-Learning.jpg

Ffurfiant y Weinidogaeth Drwyddedig

Bydd pawb sy’n cyflawni rhaglen hyfforddi drwy Athrofa Padarn Sant yn dilyn llwybr a fydd wedi’i lunio yn benodol at ei cyfer o ran anghenion dysgu a datblygiad, a’r llwybr hwnnw wedi’i gynllunio er mwyn cynnig yr adnoddau i'w galluogi i dyfu mewn disgyblaeth yn ogystal â'u  paratoi ar gyfer gweinidogaethau penodol.

Bydd ymgeiswyr y weinidogaeth ordeiniedig fel arfer:

  • yn cyflawni eu gwaith dysgu a myfyrio diwinyddol mewn grŵp dysgu

  • yn cyflawni gwaith dysgu prentisiaeth mewn Ardal Weinidogaeth

  • yn magu sgiliau gweinidogaethu drwy fynychu ysgol haf a tri phenwythnos preswyl

  • yn perthyn i ‘gell ffurfiant’ er mwyn cefnogi eu ffurfiant yng Nghrist

Bydd llwybrau dysgu’n cymryd i ystyriaeth brofiad ac addysg y rhai a gynlluniwyd y cynllun ar ei cyfer. Bydd y rhaglenni penodol yn adeiladu ar addysg a phrofiad blaenorol ac yn magu arbenigedd presennol, yn ogystal â datblygu rhai newydd.

Bydd llwybrau dysgu fel arfer yn cynnwys disgwyliad ynghylch pa bryd y gallai gweinidog gael ei drwyddedu neu ei ordeinio a pha mor hir y gall proses yr Hyfforddiant Cychwynnol fel Gweinidog bara.

O ran ymgeiswyr ar gyfer y weinidogaeth, caiff cytundeb dysgu ei gytuno a’i lofnodi gan y myfyriwr, cynrychiolwyr yr Esgobaeth sy’n eu noddi ac Athrofa Padarn Sant. Bydd y cytundeb hwn yn nodi elfennau allweddol llwybr y myfyriwr, y disgwyliadau sydd arno a’r rhai sy’n rhoi cymorth ac adnoddau iddo a’r fframwaith ar gyfer adolygu a gwerthuso’r cynnydd yn barhaus ar hyd y llwybr.

Mae cyfleoedd ar gael ar hyn o bryd i ymgeiswyr ar gyfer y weinidogaeth gyflogedig hyfforddi’n llawn amser neu’n rhan-amser. Y disgwyl fel arfer yw bod ymgeiswyr sy’n hyfforddi’n llawn amser ar gyfer y weinidogaeth yn dod yn rhan o gymuned Athrofa Padarn Sant yn ei chartref yng Nghanolfan Sant Mihangel yn Llandaf am dri diwrnod yr wythnos.