05b-Research-Degrees.jpg

Graddau Ymchwil

Mae’r Athrofa’n croesawu ceisiadau gan y unigolion sydd â diddordeb mewn gweithio tuag at radd ymchwil (MPhil neu PhD).

Mae’r meysydd ymchwil cyfredol yn cynnwys:

 • Caplaniaeth 
 • Hermeniwteg
 • Yr Hen Destament
 • Hunaniaeth gwrywod yn y byd ôl-fodern 
 • Ymgysylltiad Cristnogion â diwylliant cyfoes
 • Diwinyddiaeth Systemataidd
 • Diwinyddiaeth Hanesyddol
 • Diwinyddiaeth Moesegol/Moeseg Ddiwinyddol
 • Anglicaniaeth
 • Anglicaniaeth ac anghydffurfiaeth
 • Eglwys Cymru yn y ddeunawfed ganrif a’r bedwaredd ganrif ar bymtheg 
 • Crefydd a gwleidyddiaeth ym Mhrydain yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg a’r ugeinfed ganrif
 • Cymodi
 • Ardaloedd Gweinidogaeth
 • Diwinyddiaeth Gweinidogaeth yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig
 • Ymarfer y weinidogaeth
 • Defnyddio’r Beibl mewn gweinidogaeth