03-Library-and-Information-Services.jpg

Gwasanaethau Gwybodaeth

Y Llyfrgell a’r Adnoddau Ar-lein

Llyfrgell Padarn Sant yng Nghanolfan Sant Mihangel yw cartref y prif gasgliad llyfrau.  Mae’r Llyfrgell yn agored 24 awr i ymgeiswyr a myfyrwyr cofrestredig ac yn ystod oriau swyddfa i’r rhai sydd mewn gweinidogaeth yn yr Eglwys yng Nghymru.  Mae ar gael at ddibenion cyfeirio cyfyngedig i aelodau allanol drwy wneud cais.  Mae adnoddau ar-lein Athrofa Padarn Sant ar gael i fyfyrwyr yr Athrofa ble bynnag y bôn nhw ac yn cynnwys casgliad o eLyfrau, eGyfnodolion, cyhoeddiadau newyddion, adnoddau addoli ac adnoddau ffilm.   

Mae gan y llyfrgell gasgliad caplaniaeth arbennig o fwy na 600 o eitemau, gan gynnwys casgliad unigryw o fwy na 100 o draethodau ar gaplaniaeth.  Yn fwy diweddar, dechreuwyd datblygu casgliad plant, pobl ifanc a theuluoedd.

Adnoddau Dysgu

Mae gwaith astudio’n cael ei gynorthwyo gan Moodle Athrofa Padarn Sant, ein Hamgylchedd Dysgu Rhithwyr (VLE), sy’n eich galluogi i astudio o bobman bron yng Nghymru.

Cysylltiadau:
Anna Williams, Llyfrgellydd a Swyddog Gwybodaeth
Holly Terrington, Llyfregellydd Cynorthwyol

Mae llyfrau ac adnoddau ar-lein ar gael drwy Gatalog y Llyfrgell Dreftadaeth a Moodle.