01-Professional-Development.jpg

Gweithio gyda Ni

Mae Athrofa Padarn Sant yn rhan annatod o’r Eglwys yng Nghymru sydd â gweledigaeth  ar gyfer hyfforddiant a ffurfiant sydd wedi’u seilio ar

genhadaeth holl bobl Duw

Swyddi

Nid oes swyddi yn cael eu hysbysebu ar hyn o bryd