01-Professional-Development.jpg

Gweithio gyda Ni

Mae Athrofa Padarn Sant yn rhan annatod o’r Eglwys yng Nghymru sydd â gweledigaeth  ar gyfer hyfforddiant a ffurfiant sydd wedi’u seilio ar

genhadaeth holl bobl Duw

Swyddi

Hyfforddwr Diogelu Arweiniol Llawn Amser

Gradd D £28,104 - £31,797 (De Cymru)

Bydd yr Hyfforddwr Diogelu Arweiniol yn gwneud cyfraniad sylweddol at ddiogelu yn yr Eglwys yng Nghymru trwy ddarparu hyfforddiant diogelu rhagorol ac arwain y broses o ddatblygu hyfforddiant priodol.  

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio gyda chydweithwyr fel rhan o dîm Padarn Sant i helpu i ddarparu profiad dysgu rhagorol sy’n sicrhau bod pobl yn deall polisi diogelu’r Eglwys yng Nghymru a sut i’w roi ar waith.

 Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus y canlynol:

  • Dealltwriaeth o faterion diogelu mewn sefydliad gwirfoddolwyr/ cymunedol.

  • Profiad a gallu ym maes trefnu a hwyluso addysg oedolion.

  • Profiad ym maes datblygu deunyddiau hyfforddi.

  • Y gallu i weithio yn annibynnol ac yn hyblyg, gan gynnwys teithio ledled Cymru a gweithio gyda’r nos / ar y penwythnos.

  • Rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus fod â’i drafnidiaeth ei hun.

 Mae Tiwtor Padarn Sant ar gyfer Llandaf a Hyfforddiant Diogelu yn hapus iawn i gael sgwrs anffurfiol dros y ffôn gyda darpar ymgeiswyr. I drefnu hyn, cysylltwch â: 

 Veronica Cottam yn Veronica.cottam@stpadarns.ac.uk; 029 2083 8005.

 Mae rhagor o fanylion ar gael ar wefan yr Eglwys yng Nghymru: https://cym.eglwysyngnghymru.org.uk/work-with-us-welsh/

Dyddiad cau: hanner dydd Dydd Llun 28 Ionawr 2019

Cyfweliadau: dros ddau ddiwrnod ar 6 a 7 Chwefror 2019 yng Nghaerdydd.