Vision-and-Values.jpg

Gweledigaeth a Gwerthoedd

Gweledigaeth

Gwasanaethu cenhadaeth weddnewidiol Duw o gariad at Gymru drwy fod yn gymuned sy’n canolbwyntio ar ffurfiant a hyfforddiant wedi’u seilio ar genhadaeth i holl bobl Duw.

Gwerthoedd

Cymuned sydd

  • yn edrych tuag allan
  • yn ysbrydol
  • yn dysgu
  • yn newid
  • yn ddewr

Cymuned sy’n ceisio gwasanaethu 

  • cymunedau lleol
  • yr Eglwys yng Nghymru
  • pobl Cymraeg eu hiaith a Saesneg eu hiaith fel ei gilydd
  • holl ddaearyddiaeth Cymru
  • pobl o bob lliw a llun lle bynnag y maen nhw yn eu disgyblaeth a’u gweinidogaeth.