05-Postgraduate-Study.jpg

MTh Diwinyddiaeth

Gradd Prifysgol Caerdydd yw’r MTh mewn Diwinyddiaeth ac mae’n cael ei haddysgu gan Athrofa Padarn Sant a Choleg Bedyddwyr De Cymru. Mae’r rhaglen hyblyg hon wedi’i chynllunio ar gyfer pobl sydd â bywydau prysur, pobl sy’n gweithio yn y Weinidogaeth Gristnogol, yn lleygwyr ac yn weinidogion ordeiniedig. Mae’r sesiynau addysgu ar gyfer yr MTh mewn Diwinyddiaeth yn digwydd rhyw un diwrnod y mis fel rheol.

Mae’r MTh mewn Diwinyddiaeth yn cynnig amryw o lwybrau, gan gynnwys Diwinyddiaeth Ymarferol a Phlant, Pobl ifanc a Theuluoedd.

Mae myfyrwyr nodweddiadol yn cynnwys gweinidog yn yr Eglwys yng Nghymru,  gweinidog y Bedyddwyr,  neu rheolwyr rhaglen allgymorth cymdeithasol a rheolwr elusen.

Mae’r rhaglen yn hoelio sylw pendant ar faterion gweinidogaeth ymarferol, gan gymhwyso'r myfyrwyr â dulliau ar gyfer myfyrio’n ddadansoddol a gwerthuso materion a sefyllfaoedd a allai godi yn y gweithle. Bydd y gweithle hwnnw’n un Cristnogol i rai myfyrwyr ond nid i eraill: mae’r rhaglen yn ateb gofynion y ddau gyd-destun. Y nod yw eich sefydlu’n weithiwr proffesiynol sydd ag ymagwedd credadwy ac o ddifrif tuag at eich gweinidogaeth, eich gwaith a’ch gyrfa.

Tra'n astudio yr MTh bydd angen ichi ffocysu ar un o'r pedwar maes arbenigol gwahanol:

  • Diwinyddiaeth Ymarferol

  • Athrawiaeth Gristnogol

  • Astudiaethau Beiblaidd

  • Plant, bobl ifanc a theuluoedd

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Tina Franklin.