01a-MTh-Chaplaincy-Studies.jpg

MTh mewn Astudiaethau Caplaniaeth

Mae gan yr MTh nifer o lwybrau yn unswydd ar gyfer anghenion pob disgyblaeth mewn caplaniaeth.

Mae modiwlau arbenigol ar gael mewn caplaniaeth filwrol, caplaniaeth mewn gofal iechyd, addysg ac addysg uwch. Nid yw hynny’n golygu nad ydym yn darparu ar gyfer meysydd eraill mewn caplaniaeth – megis chwaraeon, meysydd awyr, canolfannau manwerthu neu garchardai. Mae gan ein tiwtoriaid brofiad amrywiol, ac maen nhw’n ymwneud yn uniongyrchol â heriau ac anghenion y cyd-destunau hyn o safbwynt cenhadaeth a gweinidogaeth caplaniaid.

Mae myfyrwyr presennol y rhaglen MTh yn gwasanaethau fel caplaniaid yn y canlynol:

  • Byddin Prydain a’r Llynges Frenhinol

  • Gofal iechyd

  • Addysg

  • Carchardai

Mae’r Ganolfan Astudiaethau Caplaniaeth yn croesawu ceisiadau hefyd gan gaplaniaid mewn sectorau eraill.

Mae’r caplaniaid ar yr MTh yn dod o gefndir gwahanol grefyddau’r byd ac anelir y rhaglen at gaplaniaid sy’n gweithio mewn cyd-destun aml-ffydd ac amlddiwylliannol.

Ymgeisio: Drwy Brifysgol Caerdydd. Ffurflen gais ar-lein ar gael yma.

Cliciwch ar y linciau i’r dde ddod o hyd i fwy o wybodaeth am y rhaglenni MTH.

Am unrhyw wybodaeth pellach cysylltwch â Tina Franklin Cydlynydd Cofrestru a Chyrsiau Ôl-Raddedig E-bost: tina.franklin@stpadarns.ac.uk neu Ffôn: 02920 838009