Youth and Family Picture .jpg

MTh Diwinyddiaeth (ag arbenigedd mewn Plant, Pobl Ifanc a theuluoedd)

Am fwy o fanylion a phanffled neu i ymgeisio cysylltwch â Tina Franklin ar:  tina.franklin@stpadarns.ac.uk.

Yn ogystal a'n cyfrifoldeb i gymhwyso a galluogi'r eglwys gynhwysol, mae gan Athrofa Padarn Sant hefyd gyfrifoldeb penodol o hyfforddi unigolion trwyddedig, neu unigolion wedi ei dewis er mwyn cael ei thrwyddedu ym maes Gweinidogaethu Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd oddi fewn yr Eglwys yng Nghymru. Mae'n gweithredu hyn drwy:

  • Ddarparu lle ar gyfer gwneud yr hyfforddiant, ac yn rhoi cefnogaeth benodol ar gyfer Gweinidogaethu gyda Phlant, Pobl Ifanc a theuluoedd i'r unigolion hynny sydd wedi ei dewis gan eu hesgob.

  • Weithio ag ymgynghorwyr Esgobion er mwyn darparu cyrsiau hyfforddiant sydd yn rhoi'r offer cywir er mwyn cymhwyso a galluogi gweithwyr plant pobl ifanc a theuluoedd ar draws y dalaith. Gellir dod o hyd i wybodaeth am unrhyw hyfforddiant sydd ar y gweill yn y fan hon. Rydym hefyd yn gobeitho hyrwyddo a chodi ymwybyddiaeth ynghylch yr angen am fwy o weithwyr plant, bobl ifanc a theuluoedd ac i geisio recriwtio fwy ohonynt

  • Ddarparu hyfforddiant arbenigol i bob un sydd yn hyfforddi oddi fewn ardaloedd yr Eglwys yng Nghymru ( gweinidogaeth leyg a'r weinidogaeth wedi ei hordeinio) ar sut i weithio o fewn maes plant, pobl ifanc a theuluoedd.

Mark Griffiths sydd yn goruchwylio datblygiad y maes  plant, pobl ifanc a theuluoedd dan arweiniad Y Parch. Athro Jeremy Duff, Pennaeth Athrofa Padarn Sant.