05-Postgraduate-Study.jpg

Rhaglenni Ôl-raddedig

Rydyn ni hefyd yn cynnig cyfleoedd ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig (rhaglenni a addysgir a rhaglenni ymchwil) mewn Caplaniaeth a Diwinyddiaeth.

Cynigir y cyfleoedd hyn i: 

  • Gaplaniaid o bob ffydd
  • Pobl sy’n hyfforddi ar gyfer y weinidogaeth drwyddedig neu ordeinedig
  • Lleygwyr a phobl ordeinedig mewn meysydd gwahanol yn y weinidogaeth
  • Gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio ym maes diwinyddiaeth yn ogystal ag / neu astudiaethau crefyddol

Mae’r Rhaglenni Ôl-raddedig sydd ar gael yn cynnwys: